İletişim

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası İdari Birimler
Atakum / SAMSUN

Tel : +90 362 3121919 - 7250
Tel : +90 362 4576068
Fax: +90 362 4576700

http://bidb.omu.edu.tr