OMÜ Rektörlük İdari Birimler 55200 Atakum / Samsun TÜRKİYE
tren

OMÜ Kalite Politikası ve Birim Politikamız

OMÜ Kalite Politikası ve Birim Politikamız

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kalite Politikası

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, kaynakları etkin kullanan, sürekli iyileştirme felsefesini benimseyen, bağımsız tüm birimlerini bütüncül bir sistem içerisinde değerlendiren ve paydaşlarını sisteme dahil eden bir kalite yönetim anlayışına sahiptir.

Bilgi İşlem Dairesi Kalite Politikamız

Ondokuz Mayıs Üniversitesi kalite politika güvencesini etkin kılabilmek için bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını sağlamayı, düzenlemeyi ve yaygınlaştırmayı güvence altına alır.