Bilgi İşlem

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı,Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını sağlamak, düzenlemek ve yaygınlaştırmak görevlerini yerine getirmektedir.

Bu amaçla temel görevleri şu şekilde sıralanabilir;
  • Üniversitenin bilgi teknolojileri ile ilgili ihtiyaçlarının tespit edilmesi, bu ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli bütçenin planlanması, kullanılması ve satın alınan teçhizat ve hizmetlerin kullanıma sokulması
  • Kullanıcıların bilgi ve iletişim teknolojilerini doğru kullanması için gerekli dokümantasyonu ve eğitimlerin hazırlanması ve bunların kullanıcıya ulaştırılması
  • Kullanıcıların temel altyapı ve erişim servisleri ile ilgili sorunlarının giderilmesi için destek hizmetlerinin yürütülmesi
  • Üniversite içi ve dışında elektronik haberleşmenin kesintisiz olarak devamının sağlanması
  • Kurumsal ya da kullanıcılara ait bireysel elektronik verinin güvenliğinin sağlanması

Back to Top