Destek

Proxy (Vekil)

Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı tarafından sağlanan çevrimiçi veritabanlarına bağlanabilmek için, genelde IP adresi kısıtlaması yöntemi kullanılmaktadır. Bu durumda, abonelik hizmeti alan kurumun IP adres aralığı, ilgili veritabanı hizmeti veren kurum tarafından "izinli" hale getirilmektedir.

OMUID

OMUID öğrenciler için <öğrenci_numarası>@stu.omu.edu.tr (12345678@stu.omu.edu.tr) biçimindedir. OMUID nizin parolası öğrenci işleri otomasyonu parolanızdır.

Teknik Şartnameler

Üniversitemiz bünyesindeki tüm bilgi teknolojileri ürün alımlarında OMÜ/BİDB teknik şartname sunma görevi üstlenir. Üniversitemize bağlı birimler bu şartnamelere göre alımlara çıkarlar ve ihtiyaçlarını giderirler.

Atölye

OMÜ BİDB, OMÜ çalışanlarının ve öğrencilerinin sunulan hizmetlerden sorunsuz ve en iyi şekilde yararlanmasını sağlamayı kendine ilke edinmiştir. Bu ilke kapsamında BİDB tarafından sunulan hizmetler bu sayfa üzerinden, telefonla, yerinde destekle ve atölye birimiyle desteklenmektedir.

Ağ Planlama

OMÜ dahilindeki binalara İnternet bağlantısı sağlamak amacıyla gereken kablolama için OMÜ-BİDB bünyesinde bulunan Ağ Yönetimi Birimi' nden gereken danışmanlık hizmeti alınabilir.

Bilgisayar Laboratuvarı New

Her birimde 50 adet olmak üzere toplam 300 adet istemcinin bağlı bulunduğu 6 adet sunucu yönetilmekte ve bunlardan 1'i hariç, (Samsun MYO, Güzel Sanatlar Kampüsünde) üniversitemiz BİDB Sistem Odası' nda barındırılmaktadır.

Lisanslı Yazılımlar New

Üniversitemiz tarafından lisans satın alınarak, tüm personelimizin hizmetine sunulan yazılımlar.

İletişim

Back to Top