Web Sayfası

EBYS - Elektronik Belge Yönetim Sistemi

Üniversitemize kurulumu yapılan EBYS tüm birimlerimizde gerçek ortamda kullanıma açılmıştır. Kullanıcılarımız sisteme giriş yapabilmesi için OMÜ e-posta (@omu.edu.tr uzantılı) adresine sahip olması gerekmektedir.

EBYS sistemine https://ebys.omu.edu.tr adresinden giriş yapabilirsiniz.

Alan Adı

omu.edu.tr bölgesi OMU/BİDB tarafından yönetilmekte olup alt alan adlarına ilişkin talepler Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na EBYS üzerinden "Web Sorumlusu Bildirim Formu" ile yapılmalıdır.

Web Sitesi Barındırma

OMÜ bünyesinde faaliyet gösteren birimlerin, kulüplerin, çalışma ve proje gruplarının kullanması amacıyla aşağıdaki tabloda teknik detayları verilen Linux (PHP + MySQL) site barındırma hizmeti verilmektedir.

İletişim

Back to Top