İşçi Bordro

Daimi İşçi Bordro Yazılımı

Üniversitemiz farklı birimlerinde bulunan daimi işçilerin maaşlarının hatasız ve hızlı bir şekilde ödenebilmesi için OMÜ/BİDB yazlım ekibi tarafından yazılmıştır.

Yazlım ile yapılabilenler

 • Kurum bilgileri girişi
 • Birimlere göre bilgi girişi
 • Değişken ve sabit tanımlama
 • Özel kesintiler tanımlama
 • Sendika tanımlama
 • Maaş ve AGİT katsayılar girişi
 • Birden fazla birimin bordrosunu hazırlayabilme
 • Maaş,ikramiye ve diğer ödemeleriin bordrosunu hazırlayabilme
 • Tek tuşla kaydedilmiş personele erişim
 • Kullanıcı tanımlı değişken GELİR girişleri
 • Kullanıcı tanımlı değişken KESİNTİ girişleri
 • Hesaplanan bordroların ay ve yıllara göre saklanabilmesi, gerektiğinde geçmiş aylara erişim
 • Hesaplanan bordroları ekrandan gözleyebilme
 • Fonksiyonel dökümler alabilme (Bordro, Banka, Sendika, SSK XML E-Bildirge listesi)

Daimi İşçi Bordro Otomasyonu için http://sksbordro.omu.edu.tr


Back to Top