Kısmi Zamanlı Öğrenci Bordro

Kısmi Zamanlı Öğrenci Bordro Yazılımı

Üniversitemiz farklı birimlerinde Kısmi Zamanlı Öğrenci statüsünde çalışan öğrencilerin maaşlarının hatasız ve hızlı bir şekilde ödenebilmesi için OMÜ/BİDB yazlım ekibi tarafından yazılmıştır.

Yazlım ile yapılabilenler

  • Kurum bilgileri girişi
  • Birimlere göre bilgi girişi
  • Değişken ve sabit tanımlama
  • Maaş katsayılar girişi
  • Birden fazla birimin bordrosunu hazırlayabilme
  • Maaş bordrosunu hazırlayabilme
  • Tek tuşla kaydedilmiş öğrencilere erişim
  • Hesaplanan bordroların ay ve yıllara göre saklanabilmesi, gerektiğinde geçmiş aylara erişim
  • Hesaplanan bordroları ekrandan gözleyebilme
  • Fonksiyonel dökümler alabilme (Bordro, Banka listesi)

Kısmi Zamanlı Öğrenci Bordro Otomasyonu için http://skskzo.omu.edu.tr


Back to Top