OMUID

OMUID öğrenciler için @stu.omu.edu.tr (12345678@stu.omu.edu.tr) biçimindedir. OMUID nizin parolası öğrenci işleri otomasyonu parolanızdır.

Back to Top