Performans

İdari Personel Performans Otomasyonu,

  • İnsan Kaynakları Performans Yönergesine göre, idari personelin performansınının izlenmesi ve değerlendirilmesini,
  • İş Ölçümleme Formları, Norm Kodrolama Formülleri, öğrenci ve akademisyen sayılarına göre, birimlerde ki norm ve norm fazlalıklarının tesbitini

yapar.

Otomasyon adresi https://performans.omu.edu.tr/


Back to Top