Portal

Ondokuz Mayıs Üniversitesi yazılım ihtiyaçları için geliştirilmiş birçok uygulama bu platformadan hizmet vermektedir.

Projenin amacı Üniversite Bilgi Sisteminin alt yapınını oluşturmak, Tüm yazılımlara tek bir arayüz, şifre ve programlama çatısı kullanarak erişmek.

İçerisinde

 • Ekders,
 • İhale Yayınlama Sistemi,
 • BİDB İç Hizmet Otomasyonu,
 • Öğrenci Şifre Yönetim Sistemi
 • Kişisel ve Üniversite Etkinlik Takvimi,
 • Akıllı Kart Otomasyonu
 • KPS Sorgulama

gibi bitmiş ve kullanılan projeler olduğu gibi halen yapım aşamasında olan

 • Duyuru Sistemi,
 • TÖMER Öğrenci Bilgi Sistemi,
 • Taşınmaz Otomasyonu,
 • Anket Sistemi

projelerimizde bulunmaktadır.

Otomasyon Adresi https://portal.omu.edu.tr


Back to Top