Web Sayfası İçerik Yönetim Sistemi - Grav


Grav, Hızlı, Basit ve Esnek dosya tabanlı bir Web platformudur. Diğer düz dosya CMS platformlarına benzer ilkeleri takip eder, ancak en fazla farklı bir tasarım felsefesine sahiptir. Grav, eklentilerin ve temaların basit kurulumunun ve yükseltilmesinin yanı sıra Grav' ın basit şekilde güncellenmesi için güçlü bir Paket Yönetim Sistemi ile birlikte gelir. Grav' ın temel mimarisi, Grav' ın kullanımının basit olması için en iyi teknolojileri kullanmak üzere tasarlanmıştır.

getgrav.org adresinden detaylarını inceleyebilirsiniz.

Çoğu zaman, yayınlanacak bir yazı yazılırken üzerinde çok değişiklik yapılması gerekir. HTML, bir publishing(yayın) formatı olduğu için, bir HTML dosyasında hızlı bir şekilde değişiklik ve ekleme yapmak zordur. Markdown, plain text(düz yazı) yazı yazarken bu yazıyı formatlı bir şekilde yazmayı sağlar.

en.wikipedia.org/wiki/Markdown adresinden detaylarını inceleyebilirsiniz.

YAML dil bağımsız bir veri değişim formatıdır. Herhangi bir programlama dili ile oluşturulan nesneler, YAML formatında kolaylıkla temsil edilebilmektedir. YAML geniş veri tipi desteği sayesinde tüm diller arasında ortak olarak kullanılabilir olmakla birlikte, ayrıca insan gözüyle bakıldığında kolay okunabilir bir yapısı mevcuttur. YAML ile kompleks nesne yapıları temsil edilebileceği gibi, konfigürasyon amaçlı kullanılan formatlara alternatif olarak da kullanılabilmektedir (Örneğin: .xml, .json, .properties biçimleri).

Teknik Destek İçin

Sinan ŞAHİN (BİDB)
Ömer Faruk DEMİRER (BİDB)
İsmail CAN (Uzem)

Danışmanlar
Öğr. Gör. Birol KURT
Arş. Gör. Tuğçe Elif TAŞDAN
Öğr. Gör. Tolga ARSLAN
Arş. Gör. Muhammed KÖK
Memur Nazan ŞİMŞEK

İngilizce sitelerde bulunması gereken bilgiler
1. Fakülte/Anabilim Dalı/Bölüm Tarihçesi
2. Kuruluş Amacı
3. Çalışma Alanları
4. Bölüm Programları
5. Bölüm İmkanları
6. Laboratuvar (varsa)
7. Personel
8. Fotoğraf
9. Yabancı uyruklu öğrencilerin başvurusunda aranan koşullar
10. Uluslararası irtibat için görevli personelin iletişim bilgileri
Metin Liste Resim Başlıklar ve Tırnak İşareti Tablolar

Başlıklar

# This is an <h1> tag
## This is an <h2> tag
###### This is an <h6> tag

Vurgular

*This text will be italic*
_This will also be italic_

**This text will be bold**
__This will also be bold__

_You **can** combine them_

Listeler

Sırasız

* Item 1
* Item 2
  * Item 2a
  * Item 2b

Sıralı

1. Item 1
1. Item 2
1. Item 3
   1. Item 3a
   1. Item 3b

Resimler

![GitHub Logo](/images/logo.png)
Format: ![Alt Text](url)

Bağlantılar

http://github.com - automatic!
[GitHub](http://github.com)

Alıntılar

As Kanye West said:

> We're living the future so
> the present is our past.

Back to Top