Personel

Bilgi İşlem Personeli.


Mustafa ÇETİN
  • 7250

Başkanın görev ve yetkileri şunlardır:
a) Mevzuatla Daire Başkanlığına verilen görevlerin düzenli, hızlı, etkin, verimli ve hukuka uygun yürütülmesinisağlamak için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak,
b) Başkanlığın amiri sıfatıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer mevzuatla kurum ve birim amirlerine tanınan görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak,
c) Başkanlığın bütçe teklifini hazırlamak ve kadro ihtiyacını belirleyerek gerekli iş ve işlemleri yürütmek,

Hamit İNAN
  • 7268

Sunucu Sistemlerin Yönetimi

Sayfalar

Back to Top