İç Kontrol İş Akış Süreçleri

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na bağlı iş akış şemaları iç kontrol sisteminde
«Bilgi Teknolojileri ve Bilgi Kaynaklarının Yönetimi» ve
«Destek Hizmetlerinin Yönetim Süreçleri» ana süreçleri altında yer almaktadır.
Toplam 14 iş akışı bulunmaktadır.
Döküman için Tıklayınız
Sunu için Tıklayınız

Back to Top