Yazılım

Portal

Hizmet olarak https://portal.omu.edu.tr adresinde sunduğumuz hizmet sayısını artırmak.

TOA New

Ortak şifre kullanımının hem güvenlik hem de pratiklik anlamındaki sorunlarını çözmek için etkili bir uygulama Tek Oturum Açma (TOA) sistemleridir.

İletişim

Back to Top