IP/MAC adresi nedir

BidbWiki sitesinden
Atla: kullan, ara

"Bilgi Ağı" üzerindeki bilgi iletişimi ve paylaşımı bazı kurallar ile yapılmaktadır. Bu kurallara kısaca "İnternet Protokolleri", ya da TCP/IP protokol ailesi denir. TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), bilgisayarlar ile veri iletme/alma birimleri arasında organizasyonu sağlayan, böylece bir yerden diğerine veri iletişimini olanaklı kılan pek çok veri iletişim protokolüne verilen genel isimdir. TCP/IP protokolleri bilgisayarlar arası veri iletişiminin kurallarını koyar.

Bu protokollere örnek olarak, dosya alma/gönderme protokolü (FTP, File Transfer Protocol), Elektronik posta iletişim protokolü (SMTP Simple Mail Transfer Protocol) örnek verilebilir. En çok kullandığımız WWW ortamında web sayfalarını açmamızı sağlayan protokol ise Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) olarak adlandırılmaktadır. TCP/IP protokolü aynı zamanda, diğer iletişim ağlarında da kullanılabilir. Özellikle pek çok farklı tipte bilgisayarı veya iş istasyonlarını birbirine bağlayan yerel ağlarda (LAN), intranet ve extranetler de kullanımı yaygındır.


IP adresi (Yani İnternet Protokol adresi), TCP/IP (İletim Kontrol Protokolü/İnternet Protokolü) standardını kullanan bir ağdaki cihazların birbirini tanımak, birbirleriyle iletişim kurmak ve veri alışverişinde bulunmak için kullandıkları benzersiz bir numaradır. İnternet bağlantısı bulunan her cihazın bu cihaza tahsis edilen bir adresi olması gerekir. Bu adres ya da numara, iletilen bilginin doğru adrese gönderilmesini, ya da verinin doğru adresten alınmasını sağlar. İnternet üzerinde kullanılan adresler ile bilgisayarlarınız ip adresleri birbirinden farklıdır. İnternet üzerinde kullanılan adresler üzerinden internete erişebilirken, bilgisayar üzerindeki adresler üniversite bilgi-işlemi tarafından tahsis edilmiş, gerçek internette olmayan, yalnızca iç iletişimde kullanılan adreslerdir. Bilgisayarınızın ip adresini öğrenmek için,

1. Başlat'tan Çalıştır'a giriyorsunuz.

2. Çalıştır ekranına cmd yazıp 'Enter' tuşuna basıyorsunuz.

3. Gelen dos penceresinden ipconfig /all komutunu yazıyorsunuz. Böylelikle hem ip adresinizi hem de aşağıda açıklayacağımız MAC adresini yani bilgisayarınızın fiziksel adresini öğrenmiş oluyorsunuz.

 

MAC (Fiziksel) Adresi, ethernet gibi ortamlarda, ağ donanımını tanımlamaya yarar. Basitçe, bir bilgisayarın ethernet kartına üretici tarafından kodlanmış adres bilgileridir.01-23-45-67-89-ab şeklinde gösterimi vardır. Bilgisayarınızın fiziksel adresini öğrenmek için yukarıda tanımlanan ipconfig /all komutu kullanılmalıdır. IP adresi herhangi bir sebeple değişiklik göstereceğinden, bilgisayarın sisteme tanımlanması için değiştirilmesi zor olan bu MAC adresi kullanılmaktadır ve eşsiz üretilmektedir yani dünyada iki tane aynı adrese sahip cihaz yoktur.

Aşağıdaki resimde ipconfig /all komutu çıktısı verilmektedir. Bu komutta yer alan bilgilere göre, Fiziksel Adres....: 00-20-ED-8B-18-5B, bilgisayarın mac adresini, IP Adres...: 192.168.1.51 - bilgisayarınızın Ip adresini oluşturmaktadır. Yine çıktıdan kolaylıkla anlaşılabileceği gibi, ana bilgisayar adı, yani bilgisayarınızın adı, DNS sunucusu vb. bilgileri edinmek mümkündür.

Ipconfigall.jpg