OMÜ Rektörlük İdari Birimler 55200 Atakum / Samsun TÜRKİYE
tren

BİDB Bilgi Güvenliği Politikası

21.07.2020
BİDB Bilgi Güvenliği Politikası

 

OMÜ Bilgi İşlem Dairesi Bilgi Güvenliği Politikası

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi ISO 27001 (2013) Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardına uygun olarak;
Bilgi güvenlik açıklarını tespit etmek, bilgi  varlıklarına karşı tehditleri ortaya çıkarmak ve bu tehditleri denetlemek. Risk altında olan bilgi varlıklarının güvenliğini sağlamak amacı ile yapılacak kontrolleri belirlemek, bu kontrollerin gerçekleştirilmesini sağlamak ve riskleri kabul edilebilir seviyelerde tutmak, bilgi güvenliği kontrollerinde sürekliliği sağlamak ve bütün bu amaçlarla yönetim süreçlerini belirlemek ve uygulamak.