OMÜ Rektörlük İdari Birimler 55200 Atakum / Samsun TÜRKİYE
tren

Misyon ve Vizyon

Anasayfa » Kurumsal » Misyon ve Vizyon

Misyon

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ nin

 • Esas faaliyetleri olan eğitim/öğretim ve araştırma/geliştirme yanında
 • İdari işlemleri ve yönetim faaliyetlerini sağlıklı yürütmek;
 • Bilişim politika ve stratejilerinin yapılandırılması yönünde etkin roller üstlenmek
 • Birimlerine, mensuplarına, öğrencilerine ve etkileşim içinde olduğu diğer kişi ve kuruluşlarla ilişkilerini ve bilgi akışını hızlı, doğru ve sağlıklı yürütmek
 • Sosyal sorumlulukları yerine getirmek ve
 • Bilişim hizmetini gerektiren diğer bütün faaliyetleri

yürütmek için

 • gerekli bilişim donanım servislerini ve bu servislerle ilgili teknik destek, danışmanlık ve eğitim hizmetlerini,
 • kullanıcı gereksinimlerini, teknolojik gelişmeleri, bilişim güvenliğini,
 • kurumsal verimliliği, hizmetlerde etkinliği ve sürekliliği,
 • kullanıcı ve BİDB çalışanlarının memnuniyetini

göz önünde tutmaktır.

Vizyon

Günümüz bilişim ihtiyaçlarını belirlemek ve geleceğe yönelik öngörüler doğrultusunda

 • Eğitim/öğretim ve araştırma/geliştirme ile idari ve yönetim faaliyetlerini sağlıklı ve sürekli yürüten,
 • Üniversitemizi gelişen bilişim teknolojilerinden en üst düzeyde yararlandıran,
 • Bu teknolojiler ışığında üniversitedeki bilgi kaynaklarının bütünleşik bir yapıda oluşturan,
 • Ulusal düzeyde Üniversitemizin alanında öncü ve “özenilen” bir üniversite olmasında katkıda bulunan,
 • Uluslararası düzeyde Üniversitemizin tanınmışlığını ve rekabet gücünü yüksek tutmak,
 • Yürüttüğü bilişim hizmetleri ile daima güven duyulan, danışılan, kurumsal yapı ve kurumsallaşma bilincinin yerleşmiş olduğu,
 • Özgür düşüncenin doğurduğu yaratıcılık ve üretkenlikle özgün çözümler yaratma yeteneğini değerlendiren
 • Şeffaf faaliyet, yeni fikirlere açık, sürekli gelişim içinde olmayı ilke edinmiş,
 • Faaliyetleri ve yapısı ile kurumsal nitelik kazanmış

bir birim olmaktır.